PARP subsidy

Working capital subsidy, Measure 3.4 of the Intelligent Development Operational Program.

Details

Dotacja PARP

Dotacja na kapitał obrotowy działanie 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Details