wyślij wiadomość

DANE KONTAKTOWE

Manager ds.Administracji i Zarządzania Jakością:
Piotr Okoński
+48 602 427 525

Referent ds.Administracyjno-Biurowych
Alicja Zagórowicz
+48 534 437 999
azagorowicz@ascworkers.pl

Kierownik Działu Kadr i Płac:
Andrzej Wąsowski
+48 74 666 87 93 / awasowski@ascworkers.pl

Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych
Edyta Kotowicz-Grega
+48 74 666 87 93 / egrega@ascworkers.pl

Specjalista ds. Rekrutacji
Monika Adamczyk
+48 533 987 569 / kadry@ascworkers.pl

Koordynator ds. Zatrudnienia
Adrian Dorniak
+48 530 284 084 / adorniak@ascworkers.pl

Koordynator ds. Zatrudnienia (Ukraina)
Jan Świncicki
+ 48 665 341 000 / jswincicki@ascworkers.pl

Koordynator ds. Zatrudnienia (Ukraina)
Wiktor Lachocki
+ 48 530 430 023 / wlachocki@ascworkers.pl

Koordynator ds. Zatrudnienia (Ukraina)
Eugeniusz Czabatar
+ 48 530 455 917 / eczabatar@ascworkers.pl

Dyrektor ds. Jakości:
Wojciech Kalafut
+48 664 113 462 / wkalafut@ascworkers.pl

Kierownik Działu Jakości:
Paweł Sawicki
+48 664 004 134 / psawicki@ascworkers.pl

Dyrektor ds. Zaopatrzenia:
Jacek Sudomierski
+48 664 925 486 / jsudomierski@ascworkers.pl

Dyrektor ds. Transportu i Obsługi Logistycznej
Jacek Andrzejewski
+48 602 489 424 / jandrzejewski@ascworkers.pl

Kierownik ds. Utrzymania Transportu
Wiesław Stalmach
+48 606 964 064

Specjalista ds. Rozliczeń Transportu
Anna Ostrowska
+48 784 028 730 / aostrowska@ascworkers.pl

Zarządca Nieruchomości Magazynowych
Jacek Żytka
+48 601 068 215 / jzytka@ascworkers.pl

Dyrektor ds. Inwestycji / Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Olech
+48 530 190 880 / rolech@ascworkers.pl

Manager ds. Rozwoju Inwestycji / Projektant
Agata Trzcina
+48 530 099 041 / atrzcina@ascworkers.pl

Specjalista ds. Nieruchomości
Tomasz Kmiecik
+48 570 729 909 / tkmiecik@ascworkers.pl

Specjalista ds.Nieruchomości
Joanna Wiss
+48 530 669 929 / jwiss@ascworkers.pl

Specjalista ds. Obsługi Księgowo-Administracyjnej
Beata Dudziak
+ 48 534 153 058 / bdudziak@ascworkers.pl

Specjalista ds. Rozliczeń i Windykacji Należności
Anita Wiśniewska
+48 530 869 019 / awisniewska@ascworkers.pl

Samodzielna Księgowa
Aleksandra Jamróz
+48 533 522 357 / ajamroz@ascworkers.pl

Radca Prawny
Ewa Karwala
+48 533 377 808 / ekarwala@ascworkers.pl

Radca Prawny
Jarosław Ciołek
+48 533 969 616 / jciolek@ascworkers.pl

Radca Prawny
Joanna Bielak
+ 48 533 377 808 / jbielak@ascworkers.pl

Lokalizacja