Dotacja PARP

 

Niniejszym pragniemy poinformowac, że w ramach "Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój" prowadzongo przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości nasza firma otrzymała dofinansowanie w kwocie 85.668,26 zł (Projekt POIR nr 03.04.00-02-0326/20) na utrzymanie miejsc pracy w okresie 01.08.2020 - 30.09.2020 r.

 

W dniu 15.01.2021 r. złożyliśmy wniosek o rozliczenie ww.dotacji.